تجاري سازي نوآوري

باورهای رایج مبنی بر نقش مسلط دو مدل خطی: 1) تحقیق و توسعه (شامل سه مرحله تحقیق بنیادی، تحقیق کاربردی و توسعه) و 2) برنامه رسمی کسب و کار (بیزنس پلان) می باشد. باور رایج آن است که «دره مرگ سرمایه گذاری» فاصله بین تحقیق و توسعه و برنامه کسب کار است. فرایند تجاری سازی نوآوری نشان می دهد که باور های رایج بر پایه استفاده «خارج از بافتاری» از دو مدل تحقیق و توسعه و برنامه رسمی کسب و کار استوار هستند و در نتیجه، نتیجه گیری های ارائه شده در باورهای رایج پا در واقعیت های عینی ندارند و در عمل می توانند ما را به خطا ببرند. در این راستا دو ساختار نو برای تجاری سازی نوآوری پیشنهاد می شود: ساختار اول مدل کوه یخ نوآوری است که شامل چهار بخش است: تکنولوژی، بازار، نیروی انسانی و سازمان. در این مدل 12 منبع ایده وجود دارد که تحقیق و توسعه یکی از این منبع های ایده است و نه این که منبع ایده واحد باشد. در همین بستر مدل اجرایی کسب و کار بررسی می شود که ساختاری غیر خطی برای بررسی پیش نگری عملکرد تجاری سازی ارائه می دهد.

در این کارگاه که توسط دكتر داريوش محجوبي در تاریخ 3/9/93 در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار گردید به تجاري سازي نوآوري در ایران پرداخته شد.

آشنایی با مالکیت فکری

در این کارگاه آموزشی که توسط جناب آقای دکتر محمدرضا بختیاری عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در تاریخ 1393/06/12 در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار گردید، به اقتصاد دانش بنیان، مالکیت فکری و توسعه نظام مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت صنعتی، حقوق آثار ادبی و هنری و همچنین حقوق سایر داراییهای فکری پرداخته شد.

کلیه فایل های ویدئویی این کارگاه در کانال آپارات پژوهشگاه به آدرس زیر قابل دسترسی است:

http://www.aparat.com/ITRC.TTO