کارگاه آموزشی

کارگاه خلق بوم کسب و کار 

سه‌شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۰۰ - ۱۹:۰۰   در این کارگاه به تکنیک‌ها و ابزارهای طراحی مدل کسب‌وکار و بخش‌های مختلف بوم مدل کسب‌وکار و نکات مهم هر قسمت می‌پردازیم: بوم مدل کسب و کار چیست؟ چه مزایایی برای موفقیت کسب‌وکار دارد؟