نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه جامع علمی کاربردی و جشنواره اختراعات و ابتکارات تهران

بسم الله الرحمن الرحیم

بحمداله با تدبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مشارکت مردم فهیم ایران زمین که از اعصار، پیشتاز ارتقای علم و دانش و بکارگیری آن در زندگی خود بوده اند امروزه شاهد روند توسعه فرهنگ و اقتصاد دانش محور در کشور هستیم؛ رویکردی که منجر به استقبال از اختراعات، اکتشافات، پژوهش های بنیادین در کشور و فتح قله های رفیع عظمت و افتخار برای ایران اسلامی خواهد بود، در همین راستا شعار این دوره از نخستین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه جامع علمی کاربردی و جشنواره اختراعات و ابتکارات تهران به عنوان خط مشی عملکرد آن تعیین گردید: