توسعه تجارت سیار از دیدگاه رگولاتوی

تجارت سيار به دليل ويژگيهاي منحصر به فرد خود مانند قابليت جابجايي و دردسترس بودن، توانسته تاثير شگرفي بر كسب و كار بگذارد. كاربران مي توانند با استفاده از تلفن هاي همراه بسياري از كارها از قبيل خريد، انجام امور بانكي، سرگرمي و غيره را انجام دهند. البته تجارت سيار با موانع و مشكلاتي براي رشد و توسعه مواجه است از جمله مسائل فني مانند سرعت پايين، صفحه نمايش كوچك، طيف وسيع فناوري ها و فقدان زيرساخت مناسب و مسائل تجاري مانند هزينه، ريسك تجاري بالا و تبليغات. اما نكته اي كه شايد كمتر به آن توجه شده مباحث حقوقي و مقرراتي این حوزه است.

نوآوری باز در پارکهای علم و فناوری

نوآوري باز جریان هدفمند دانش براي سرعت بخشیدن به نوآوري داخلی و گسترش بازار با استفاده از نوآوري خارجی است. امروزه ضرورت بکارگیري نوآوري باز براي افزایش توان رقابتی شرکتها در بازارهاي داخلی و خارجی به عنوان موضوعی جدید احساس می شود. پاركهاي علم و فناوري با تحت پوشش قرار دادن شرکتهاي دانش بنیان نقش بزرگی را در بوجود آوردن نوآوري در عرصه­ هاي مختلف یک کشور ایفا می کنند. با توجه به ضرورت نوآوري در این نوع سازمانها، پاركها باید براي فراهم کردن بستري براي بکارگیري نوآوري در موسسات مستقر خود بپردازند.

Pages