تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه

به صورت کلی، تجاري­سازي دربرگیرنده فعالیتهای مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده ­ها یا فناوریهای جدید که شامل مواردی از جمله 1- فرایندهای ثبت اختراع، ارزش گذاری فناوری، اعطای امتیاز، انتقال و انتشار و کسب سایر فناوری های مورد نیاز (مکمل) و پرداخت حق الامتیازهای مرتبط، 2- جذب سرمایه و منابع (نمونه سازی، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید، انجام آزمونها و دریافت تاییدیه های لازم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال) و 3-خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی (شامل فعالیتهای مشاوره، مدیریت فناوری، طراحی محصول و فرایند، خدمات استاندارد سازی، اندازه سنجی و خدمات آزمایشگاهی) می باشد. پژوهشگران معتقدند، مراحل تجاري ­سازي دستاوردهای پژوهشي از توليد ايده آغاز و پس از ارزشيابي ايده توليدشده، توسعه ايده و بررسي كاربردي كردن آن، تحليل تجاري كالا، تست BETA و بازار سنجي، و بررسی جنبه­ هاي فني و اجرايي و در نهايت با تجاري شدن دستاورد پژوهشی خاتمه می یابد.

AttachmentSize
commercialization in ITRC.pdf4.18 MB

اشتراک گذاری