بررسی مراکز شتابدهی موفق بین المللی و مراکز موجود در ایران

این یک واقعیت است که بیشتر استارتاپ‌ها به دلایل مختلف با شکست روبه‌رو می‌شوند. بنابراین دریافت کمک‌های مالی و راهنمایی‌های لازم که کار اصلی شتاب‌دهنده‌هاست اهمیت زیادی دارد. شتاب‌دهنده‌ها گروه‌هایی از افراد موفق در حوزه کسب و کار هستند که خدمات، فضای فیزیکی دفتر کار، راهنمایی، آموزش، شبکه‌سازی، خدمات مدیریتی، خدمات اینترنتی، دسترسی به مشاوره حقوقی، و تخصص‌های لازم را برای استارتاپ‌ها و بر اساس نیاز آنها برای کمک به موفقیت شرکت در مراحل اولیه فراهم می‌کنند. آنها کمک می‌کنند تا گروه‌های کاری شرکت شکل بگیرند و ایده‌های اولیه پخته شوند.

اشتراک گذاری