سیستم مدیریت و مانیتورینگ شبکه IP


توضیحات اولیه :

ویژگیهای عمومی و مشخصات فنی دستاورد:

سیستم مدیریت و مانیتورینگ شبکه (ITRC_NMS) يک سيستم نرم افزاری جهت مدیریت شبکه های محلی در ابعاد یک سازمان است. این سیستم، بخشهای قابل مدیریت در شبکه را یافته و سپس در ابعاد موردنیاز مدیرسیستم،  مدیریت و مانیتورینگ آنها را به انجام میرساند و اطلاعاتی در خصوص عملکرد بخشهای مختلف در اختیار مدیر سیستم قرار میدهد. در اختیار داشتن این اطلاعات و گزارشها می تواند مدير سیستم را در جهت بهبود کارایی و یافتن مشکلات موجود در شبکه یاری نماید.

امکانات و قابلیتهای خاص دستاورد و تکنولوژیهای بکار رفته در آن:

 • جستجو در شبکه
 • استخراج دوره ای وضعيت اجزا شبکه
 • ارائه گزارشهای متنوع از پارامترهای شبکه
 • هشدار وقايع شبکه
 • پشتيبانی از مولتی وندور
 • پايش جريان های شبکه
 • پيکربندی تجهيزات شبکه
 • مجهز به پروتکلهای مديريتی موجود برای شبکه

مزایای بهره­ گیری از دستاورد و مقایسه فنی با محصولات مشابه:

 • بهبود بازده کلی زیرساخت شبکه
 • تقويت امنيت سازمان
 • برنامه ریزی بهتر برای ارتقا شبکه
 • پيکربندی مناسب شبکه

 

نوع دستاورد: