سیستم تایید نمونه سیگنالینگ پروتکلهای نسل جدید – NGSTAP


توضیحات اولیه :

ویژگیهای عمومی و مشخصات فنی دستاورد:

سیستم سکوی تایید نمونه پروتکلهای نسل جدید، با استفاده از وب سرويس ها، سكويي قابل توسعه برای تاييد نمونه تجهيزات مختلف ايجاد نموده است. اين سكو با استفاده از معماري سرويس گرا، اين امكان را فراهم مي سازد تا در آينده ، پروژه هاي ايجاد سكوهاي تست و تاييد نمونه - بصورت موازي و مستقل از هم- بر روي همين بستر ادامه يابد. اين بستر با فراهم نمودن ماژول هاي سازنده تست و با پوشش پروتكل هاي عمده معماري شبكه هاي نسل آينده مطابق مدل مطرح IMS و فراهم ساختن بستري مبتني بر تكنولوژي نرم افزاري وب سرويس براي بكارگيري ماژولهای تست، سيستمي فراهم مي سازد كه با استفاده از آن، بتوان براي محصولات مختلف شبكه نسل آينده، آزمونهاي تاييد نمونه را بصورت مستقل و مجزا از هم پياده سازي نمود.

همراه با اين سيستم، نرم¬افزارهای SIP Tester، Logger، Reporter و Admin طراحی و پياده سازی شده اند. از بين اين نرم¬افزارها، نرم¬افزار SIP Tester بعنوان آزمونگر شناخته می¬شود که با استفاده از امکانات سيستم NGSTAP توسط هر استفاده کننده قابل طراحی و پياده سازی است. به عبارت ديگر برای تست سيستمهای دارای پروتکلهای ديگر بايستی نرم¬افزار مربوط به آنها مستقلا پياده سازی شود و از سيستم NGSTAP درخواست اجرای آزمون را بنمايد.

امکانات و قابلیتهای خاص دستاورد و تکنولوژیهای بکار رفته در آن: 

ایجاد آزمونهای کارکردی دلخواه مرتبط با مکالمه با استفاده از تکنولوژی وب سرویس قابل استفاده توسط نرم افزارهای آزمونگر شخص ثالث

انجام آزمونهای کارکردی تجهیزات برای پروتکل SIP

قابلیتهای انجام آزمونهای کارایی با زمانبندی آزمونهای کارکردی

قابلیت ارائه گزارش با قالبهای مختلف با استفاده از نرم افزار reporter

قابلیت ثبت پیغامهای سیگنالینگ با استفاده از نرم افزار logger

مزایای بهره گیری از دستاورد و مقایسه فنی با محصولات مشابه:

این سیستم بنا به درخواست سازمان تنظيم مقررات در جهت تست و تأييد سيستمهاي موجود در شبکه نسل جدید طراحی و پیاده سازی شده است. با استفاده از این سیستم، علاوه بر سازمان تنظيم مقررات، بسياري از سازندگان و واردکنندگان تجهيزات مجهز به پروتكلهاي فوق نيز مي توانند گواهي کارايي و عملکرد تجهيزات خود را دريافت دارند.

 

نوع دستاورد: