سيستم هاي صنعتي STM-4 و STM-1 نوري


توضیحات اولیه :

ویژگیهای عمومی و مشخصات فنی دستاورد:

با استفاده از سيستم STM-4, 252 كانال E1 را مي توان بر طبق قوانين و استانداردهاي بين المللي مخابراتي درهم ادغام نموده و به سطح سيگنال نوري STM-4  با نرخ بيت 622 Mbps جهت ارسال در تار نوري رساند. بديهي است در اين سيستم براي دسترسي به كانالهاي ارتباطي مجزا, عمليات مورد نياز در جهت معكوس نيز فراهم مي شود. علاوه بر قابليت انتقال ترافيك صوت با نرخ بيت ثابت، در سيستم نسل جديد  STM-4 امكان انتقال ترافيك ديتا با پهناي باند متغير نيز پيش بيني شده است.

امکانات و قابلیتهای خاص دستاورد و تکنولوژیهای بکار رفته در آن:

سيستم انتقال SDH در نرخ بيتMbps 622(STM-4) ، قابليت ادغام همزمان ترافيك E1،Ethernet  و STM-1  به STM-4 و همچنينCross Connection  در لايه‌هاي VC4 تا VC12 و ساير مشخصات لازم براي عملكرد مناسب در شبكه‌هاي انتقال نوري را داراست.  با بكارگيري سيستم STM-4، 252 كانال E1 در هم ادغام و به سطح سيگنال نوري STM-4 جهت ارسال در تار نوري رسانده مي¬شود. اين سيستم¬ها در توپولوژي‌هاي گوناگون شبكه مانند توپولوژي خطي، حلقوي و مش قابل استفاده است. علاوه بر قابليت انتقال ترافيك صوت با نرخ بيت ثابت، در سيستم‌هاي نسل جديد STM-4 امكان انتقال ترافيك ديتا با پهناي باند متغير از طريق پورت‌هاي اترنت و پياده‌سازي GFP، فراهم شده است.

مزایای بهره-گیری از دستاورد و مقایسه فنی با محصولات مشابه:

دانش فني مربوط به اين سيستم¬ها كاملاً بومي شده و قابليت توليد انبوه و استفاده در شبكه¬هاي مختلف را داراست.

طرح سيستم STM-4 با داشتن چهار واسط نوري در ساختارهاي مختلف نظير پايانه نوري ادغام كننده (Terminal Multiplexer)، ادغام كننده با قابليت اضافه/جداسازي (ADD/DROP Multiplexer) و تكراركننده بازساز (Regenerator) و در توپولوژي هاي گوناگون شبكه اي قابل كاربرد است.

مجوزها، استانداردها، تأییدیه¬ها، یا گواهینامه¬های اخذ شده:

انواع مختلف اين سيستم موفق به اخذ تاييديه هاي معتبر از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، مرکز تحقيقات مخابرات ايران (تأييد عملكرد سيستم در آزمايشگاه تأييد نمونه) شده‌اند.

اخذ تاييديه معتبر از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شركت ارتباطات زيرساخت (سال 1388)

جوایز اخذ شده      

اخذ رتبه دوم پژوهشهاي كاربردي از بیست و هفتمین جشنواره بين المللي خوارزمي (1392)

نوع دستاورد: