سيستم مالتي پلكسر STM16 نوري


توضیحات اولیه :

ویژگیهای عمومی و مشخصات فنی دستاورد:

در سیستم مالتی پلکس STM-16نوری، چهار سیگنال STM-4 نوري مطابق با استاندارد ITU-T G.707به سیگنال STM-16 نوري مالتی پلکس می‌شوند. توپولوژي این سیستمTerminal Multiplexers (TMUX)  است که داراي واسط تجمیع  STM-16  در طول موج  1310 نانومتر و 1550 نانومتر و چهار واسط فرعیSTM-4  می باشد. همزمانی سیستم مطابق استاندارد G.813 با دو کلاك 2/048 Mbps و Mhz  2/048و حفاظت آن از نوع  1+1است.

امکانات و قابلیتهای خاص دستاورد و تکنولوژیهای بکار رفته در آن:

  • پشتيباني از لاين نوري با سرعت¬ STM-16
  • پشتيباني از واسطهای ورودي تريبوتاري STM-4 و STM-1
  • پشتيباني از منابع استاندارد تايمينگ مانند Free Run، Hold Over، Line و External
  • قابليت ارائه مديريت و كنترل سيستم با واسط كاربر گرافيكي (GUI)
  • داراي پورت ورودي و خروجي مرجع تايمينگ 2048 KHz مطابق با توصيه نامه G.703
  • داراي كانالهاي ‌ارتباطي DCC جهت نگهداري و مديريت

مزایای بهره¬گیری از دستاورد و مقایسه فنی با محصولات مشابه:

کاربرد این سیستم در زیرساخت شبکه مخابراتی استانها و شبکه هاي ارتباطی سایر سازمان هاي کشور می باشد. دانش فني مربوط به اين سيستم¬ها كاملاً بومي شده و قابليت توليد انبوه و استفاده در شبكه¬هاي مختلف را داراست.

مجوزها، استانداردها، تأییدیه¬ها، یا گواهینامه¬های اخذ شده:

اين سيستم¬ موفق به اخذ تاييديه ¬ از مرکز تحقيقات مخابرات ايران (تأييد عملكرد سيستم در آزمايشگاه تأييد نمونه)  شده‌ است.

جوایز اخذ شده

  • تشويق‌نامه از پژوهشگاه در رابطه با طراحي و ساخت سيستم مالتي پلكسر STM-16 نوري
  • تشويق‌نامه از پژوهشكده CT در رابطه با طراحي و ساخت سيستم مالتي پلكسر STM-16 نوري
نوع دستاورد: