نرم افزار طراحي شبكه مخابرات نوري


توضیحات اولیه :

ویژگیهای عمومی و مشخصات فنی دستاورد: نرم‌افزار طراحي شبکه مخابراتي، ابزاري قوي براي تحليل، شبيه‌سازي و طراحي شبکه‌هاي مخابرات نوري است. اين نرم افزار با شبيه¬سازي شبکه مخابراتي به طراح کمک مي‌نمايد تا با تحليل توپولوژي‌هاي مختلف، بهترين توپولوژي و همچنين با تحليل ترافيکي شبکه، امكان انتخاب تجهيزات مورد نياز براي شبکه فراهم شود. در شبکه‌هاي در حال کار نيز اين نرم افزار امکان بهينه نمودن مسير ترافيک‌هاي موجود را فراهم آورده و در نتيجه مشکل نقاط بحراني شبکه را برطرف مي‌نمايد.

امکانات و قابلیتهای خاص دستاورد و تکنولوژیهای بکار رفته در آن: برخي از قابليت¬هاي نرم افزار مورد نظر عبارتند از: ورود اطلاعات به صورت گرافيکي، پشتيباني از اطلاعات مختلف فيبرها و اتصالات، پشتيباني از اطلاعات دستگاه‌هاي مختلف و مراکز مخابراتي، بهينه نمودن شبکه‌هاي مخابراتي و مسير ترافيک‌ها، شبيه¬سازي شبکه مخابراتي، تحليل شبکه‌هاي DWDM به صورت همزمان، شبيه سازي ترافيک Data، پشتيباني از حفاظت¬هاي مختلف، اعمال محدوديت‌هاي خاص در طراحي شبکه، امکان ورود اطلاعات در سطوح مختلف به دو صورت ماتريسي و جدولي و اعمال الگوريتم‌هاي مختلف براي نيازمندي‌هاي مختلف، امکان لايه بندي شبکه، ارايه تحليل بهره‌وري شبکه و تحليل مالي براي ترافيک‌هاي مختلف و  کل شبکه.

مزایای بهره¬گیری از دستاورد و مقایسه فنی با محصولات مشابه: دانش فني مربوط به اين سيستم¬ها كاملاً بومي شده و قابليت توليد انبوه و استفاده در شبكه¬هاي مختلف را داراست.

نوع دستاورد: