نمونه فضایی مالتی‌پلکسر و دی مالتی‌پلکسر ماهواره GEO


توضیحات اولیه :

ویژگیهای عمومی و مشخصات فنی دستاورد: 

در این پروژه نمونه فضایی مالتی‌پلکسر و دی مالتی‌پلسر ترانسپوندر باند  Ku برای استفاده در محموله مخابراتی ماهواره‌ GEO طراحی و ساخته شد. زیر سیستم مالتی‌پلکسر و دی مالتی‌پلسر در حقیقت بخشی از محموله مخابراتی است که ابتدا هر ترانسپوندر را از بقیه جدا کرده و پس از تقویت دو باره سیگنالهای آنها را با هم جمع کرده و به آنتن ارسال می‌کند. این زیر سیستم در باند Ku کار میکند و از جمله ویژه‌گیهای آن تغییرات بسیار کم در محدوده دمایی کار ترانسپوندر و کارایی لازم بعد از سپری کردن تستهای فضایی می‌ باشد. 

امکانات و قابلیتهای خاص دستاورد و تکنولوژیهای بکار رفته در آن:

زیر سیستم مالتی‌پلکسر و دی مالتی‌پلسر از مجموعه از فیلترهای و قطعات موجبری مکانیکی ساخته شده است که به دلیل لزوم کار کرد در شرایط فضا امکان استفاده از فلزاتی مانند برنج و آلومینیم برای ساخت آن وجود ندارد. برای اینکار از فلز اینور که ضریب انبساط حجمی آن بسیار پایین است استفاده می‌شود. همچنین چون این زیر سیستم ساخته شده برای کارکرد در شرایط فضا عمل میکند جوشکاری، لحیم کاری و استفاده از چسبها برای ساخت آن دارای شریط بسیار سختگیرانه است. 

مزایای بهره¬گیری از دستاورد و مقایسه فنی با محصولات مشابه:    

مالتی‌پلکسر و دی مالتی‌پلسر براي ساخت اولين ماهواره ملي ژئو به صورت بومي بكار برده خواهد شد كه  اولين بار در كشور طراحي و ساخته شده است نمونه مشابه آن انجام نشده است.

مجوزها، استانداردها، تأییدیه¬ها، یا گواهینامه¬های اخذ شده:

استاندارد ECSS و Military Standards  كشور آمريكا

نوع دستاورد: