نمونه مهندسي آنتن ماهواره GEO


توضیحات اولیه :

ویژگیهای عمومی و مشخصات فنی دستاورد:

 در اين پروژه نمونه مهندسي آنتن باند Ku با پوشش كانتوري براي استفاده در محموله مخابراتي ماهواره GEO طراحي، ساخته و تست شده است. آنتن ارسال در باند فركانسي 10.95 تا 11 گيگاهرتز و آنتن دريافت در باند فركانسي 14 تا 14.5 گيگاهرتز كار ميكند. آنتن ها داراي گين  dB 34.5 و پلاريزاسيون متعامد dB 33- در محدوده ايران هستند و ميزان گلبرگ كناري آنها بهتر از dB 17- در نظر گرفته شده است.

امکانات و قابلیتهای خاص دستاورد و تکنولوژیهای بکار رفته در آن: در اين طرح سطح آنتن به صورتي شكل داده شده است كه با قرارگيري در ماهواره ژئو كانتورهاي مناسب روي ايران ايجاد نمايد.

مزایای بهره¬گیری از دستاورد و مقایسه فنی با محصولات مشابه: اين آنتن براي اولين بار در كشور طراحي و ساخته شده است نمونه مشابه آن انجام نشده است.

نوع دستاورد: