تجربیات خدمات الزامی ارتباطات و فناوری اطلاعات


توضیحات اولیه :

نوسندگان: علی اصغر عمیدیان، علی اکبر جلالی، غلامرضا خاکسار، محمود خراط، محمد امین زارع، مهرداد ویسی، یداله قره داغی، سیده طاهره میرسعید قاضی، معصومه صادقی، نسرین دسترنج ممقانی، مریم قرایی، سوگل بابازاده خامنه، کلثوم عباسی شاهکوه

انتشارات : آوای قلم

سال انتشار: 1394

نوع دستاورد: