رتبه دوم پژوهش های کاربردی ساخت سیستمهای صنعتی DWDM


توضیحات اولیه :

بیست و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی

همکاران: علی پور اسلامی، احمدرضا کلانتری، جبرائیل پژمان، حسینعلی امامی، محمدرضا آازادمنش، محمد جواد قاسمی، سید ایمان علویان، زهرا نوروزی

تاریخ:1390/12/07

نوع دستاورد: