موتور جستجوي پارسي جو


توضیحات اولیه :

در حال حاضر موتورهاي جستجو به عنوان مهمترين ابزارهاي جستجو در وب مورد استفاده قرار مي گيرند، به نحوي كه حدود 80% افراد از طريق موتورهاي جستجو به سايت¬ها و اطلاعات مورد نظر دسترسي پيدا مي كنند. با ارائه سرويس جستجوي بومي مي توان نياز كاربران را به صورت بهتري برآورده نمود و بخش عمده ترافيك را از خارج به داخل هدايت كرد. در اين خصوص "موتور جستجوي پارسي جو" با هدف پوشش 500 ميليون صفحه فارسي به همراه سرويس هاي ارزش افزوده با قابليت جذب و پاسخگويي به دوميليون پرس وجو در روز توسعه داده شده است

مشاهده آنلاین

  خدمات پارسي جو:
•    سرويس جستجوي متني
•    سرويس جستجوي تصويري
•    سرويس خبري
•    سرويس جستجوي نقشه
•    سرويس جستجوي آوا
•    سرويس خبري
•    سرويس جستجوي علمي

ويژگيهاي پارسي جو:
•    پوشش مناسب وب ايران در دامنه¬هاي عمومي
•    قابليت جستجو و نمايه سازي صفحات فارسي در محيط وب
•    تازگي اطلاعات از طريق بكارگيري سياست بروز رساني هوشمند
•    سرعت پاسخگوئي مناسب
•    قابليت توسعه پذيري هسته مركزي

نوع دستاورد: