ابزار قران پژوهي


توضیحات اولیه :

ابزار آيه ياب براي تشخيص خودکار ارجاع به آيات قرآن کريم طراحي و پياده‌سازي شده است.

مشاهده آنلاین

 ارجاع به آيات قرآن را مي‌توان به طور کلي به دو دسته طبقه‌بندي نمود. دسته‌ي اول، نمايش آيه با ذکر شماره آن آيه و نام سوره و دسته‌ي دوم ارجاع از طريق ذکر بخشي از متن عربي آيه است. همچنين مي¬توان آيات را با نام-هاي خاص ان نيز در اين ابزار جستجو نمود.

ویژگی های ابزار آيه ياب

•    ابزاري براي تشخيص ارجاع به متن فارسي
•    به عنوان موتور جستجوي قراني
•    يك سامانه پرسش و پاسخ محدود

نوع دستاورد: