سامانه پرسش و پاسخ خودكار قرآني


توضیحات اولیه :

 قرآن جوی اولين سامانه پرسش و پاسخ خودكار قرآني است در توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات طراحی و تولید شده است.

مشاهده آنلاین

وجه تمايز اين سامانه از ديگر سامانه¬هاي پرسش و پاسخ موجود:
•    اولين سامانه پرسش و پاسخ خودكار به زبان فارسي 
•    اولين سامانه پرسش و پاسخ خودكار در حوزه قراني

ويژگي هاي سامانه پرسش و پاسخ خودكار به زبان فارسي در حوزه قران:

•    ارسال مستقيم پرسش كاربر به سامانه و بازگرداندن پاسخ دقيق به وي
•    امكان پردازش پرسش كاربر در لايه هاي لغوي و نحوي و معنايي زبان
•    استفاده از الگوريتم هاي استدلال و داده كاوي در پاسخگويي به پرسش ها
•    استفاده از منابع دانش غيرساخت يافته نظير متن ترجمه قران و تفاسير و نيز منابع ساخت يافته نظير گراف مفاهيم قراني توسعه داده شده در سامانه
•    قابليت ارتقاء و بروزرساني سامانه با حجم وسيعي از منابع قراني
•    امكان توسعه آسان سامانه جهت پاسخگويي در ديگر حوزه ها

نوع دستاورد: