شبکه‌های تحویل/توزيع محتوا


مزايا:

افزايش سرعت شبكه بدون افزايش پهناي باند اضافي

كاهش زمان پاسخ شبكه و بازيابي فاجعه (Disaster recovery)

بازگشت سريعتر سرمايه

ارسال بلادرنگ فايلها و برنامه هاي كاربردي الاستيك و غيرالاستيك

بهبود رضايتمندي كاربران

كاهش هزينه‌هاي عملياتي (OPEX)

نوع دستاورد: