سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات توسط هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه مورخ 8/2/1387 و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید.

در راستای اجراي ماده ۶۴ قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علايم تجاري مصوب ۷/۸/ ۱۳۸۶ و بنا به پيشنهاد رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک، آئين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري تدوین گردید و در تاريخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به تاييد و تصويب رياست محترم قوه قضائيه  وقت رسيد.

لینکهای مربوطه:

  1. ثبت اظهارنامه اختراع
  2. راهنمای ثبت اختراع
  3. ثبت اظهارنامه علائم تجاری
  4. راهنمای ثبت علائم تجاری

Pages