ماهنامه دانش بنیان

نخستین شماره ماهنامه آموزشی، علمی، خبری، تحلیلی «دانش بنیان» منتشر شد

این ماهنامه که به صاحب امتیازی معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، مدیرمسئولی سورنا ستاری و سردبیری پرویز کرمی، در آذرماه ۱۳۹۴ انتشار یافت به گزارش هایی درباره به کارگیری دارایی های فرهنگی، بررسی اقتصاد چین، بررسی چند برند معروف جهان و ایران و دلایل توقف فعالیت هایشان، نگاهی به سیاست های اقتصادی دولت و توجه آن به طیف های مختلف، بررسی شرایط پسابرجام و شناسایی مسیرهای درست در آن، بررسی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و چند گزارش دیگر، اختصاص یافته است

در صورت تمایل و دانلود این مجله می توانید به این آدرس مراجعه نمایید.

اخبار پژوهشگاه :

اشتراک گذاری