سمینار آموزشی

سمینار آموزشی مدیریت و ارزشگذاری دارائیهای مالکیت معنوی
سرمایه های معنوی و داراییهای نامشهود در دنیای امروز

- تعاریف و تقسیم بندی انواع دارائیهای معنوی (نام تجاری؛ دانش فنی؛ شبکه فروش؛ طراحی صنعتی و غیره)
- مالکیت معنوی و سطوح ارتباطات داخلی و خارجی مرتبط شرکتها با مشتریان و رقبا و عرضه کنندگان
- آشنایی با سرمایه فکری و مدلهای اندازهگیری آن
- آشنایی با حقوق اینترنتی و مالکیت معنوی
- قراردادها و مسایل حقوقی مرتبط با شکل گیری تا مرحله تجاری سازی و فروش
- رابطه بین ارزش شرکت و دارائیهای معنوی
- آشنایی با ساختار اداری توسعه دارائیهای معنوی شرکتهای نمونه خارجی
- شیوه های نوین ارزشگذاری دارائیهای معنوی شرکتهای بزرگ اقتصادی
- تعیین نسبت مشارکت سرمایهگذاری میان صاحبان ایده و دارائیهای معنوی و سرمایه گذاران
- آشنایی با ساز و کار بورس ایده ایران و خرید و فروش و ادغام مالکیت معنوی و پتنتها

مدرس دوره
- جناب آقای دکتر محسن صیقلی
- مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه شرکتهای دانش بنیان و مالکیت معنوی

امکانات دوره
- اعطای گواهینامه حضور در دوره آموزشی از مرکز مالی ایران

مبلغ و نحوه ثبت نام در دوره
- طول دوره 5 ساعت و مبلغ آن سی هزار تومان می باشد.

- واریز وجه ثبت نام به شماره حساب 334343501شعبه نجات الهی جنوبی بانک تجارت به نام مرکز مالی ایران
دریافت و تکمیل فرم ثبت نام از سایت www.ifcenter.ir و ارسال فیش واریزی و فرم ثبت نام به شماره فکس 89775441و یا آدرس ایمیل ifcenter@gmail.com  و یا تلفن تماس:  66724545و  66724343تماس حاصل فرمایید.

http://vccupfestival.ir/fa/news.php?rid=17

 

اخبار پژوهشگاه :

اشتراک گذاری