کنفرانس

 کنفرانس مدیریت و اقتصاد کسب و کار

اکنون نشست ها و کنفرانس های علمی و آکادمیک تجلی تلاش یک جامعه علمی برای برقراری ارتباط میان اعضای دانشگاهی و مدیران صنایع در جهت تبادل اندیشه و اشتراک دانش، ارائه یافته ها و نظریه های جدید و نهایتا کمک به رشد دانش و رسیدن به خرد جمعی است.
یكی از عوامل موثر در فرایند توسعه ملی، برگزاری همایش ها و کنفرانس های علمی و تخصصی می باشد که اهمیت برگزاری آنها در جهت شناسایی معضلات و تنگناها و در نتیجه، ارائه راه حل هایی به منظور رفع آنهاست، از اين‌رو "کنفرانس سالانه مدیریت و افتصاد کسب و کار" با حمایت دانشگاه ها و مراکز علمی داخلی و بین المللی ، همکاری و حمایت سازمانها و شرکتهای پیشرو در عرصه علم و صنعت با عنايت به گستردگي زمينه‌هاي علمي و نياز روزافزون به تبادل نظر و گسترش انديشه‌هاي نو در زمينه‌هاي علوم مدیریت و اقتصاد، سعي داریم تا با برگزاري هر چه با شکوه تر این رویداد ، اولویت های علمی و پژوهشی را با نيازهاي موجود شرایط را برای ظهور و بروز پتانسیل های عرصه صنایع داخلی تقویت نماییم.
لذا بدین طریق، از اساتید، صاحبنظران، دانشجویان، کارشناسان، پژوهش­گران و علاقمندان محترم در حوزه مدیریت و اقتصاد و کارافرینی دعوت می شود در صورت تمایل به ارائه مقاله یا مشارکت فردی و گروهی در این کنفرانس، نسبت به ارسال مقالات به دبیرخانه اقدام فرمایند.

 محورهای کنفرانس

1 - مدیریت استراتژیک

برنامه ريزي استراتژيك، مديريت استراتژيك، تحليل رقابتی ادغام و خريد، پيمان های استراتژيک، شيوه مديريت شرکت های هولدينگ، پياده سازی استراتژی وموانع موفقيت آن، سازگاري مولفه هاي مختلف استراتژي با ساختار، طراحی ساختار سازمانی، پياده سازی ساختار سازمانی
 
 2-مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
مديريت كيفيت فراگير مفاهيم و ابزارها، تعالي سازماني، سيستم های کيفيت، بهره وري ، مديريت عملكرد، روش هاي حل مساله

3- رهبری و رفتار سازمانی
رهبري، رهبری تغيير و تحول، رهبری اخلاقی، ابعاد رفتاري رهبری شرکت های بزرگ و هولدينگ ها، رهبري سازماني در شرايط بحراني، توانمندی های هيجانی رهبران، اثربخشی کار تيمی، فرهنگ سازمانی اثربخش، عوامل سازمانی موثر بر نوآوری، موانع سازمانی موثر بر عدم رشد سازمان ها، فرهنگ سازماني، ارتباطات سازماني، مديريت تعارض، مديريت استرس، کار تيمی، مذاکره

4- مدیریت تولید، فرآیند و عملیات
مديريت توليد و عمليات، مديريت زنجيره تأمين، پژوهش عملياتی، مديريت پروژه، مديريت فرآيندها و معماری سازمانی، مديريت لجستيک، چابکی در سازمان
 
5 -مدیریت اجرایی ، دولتی
 مدیریت فرآیند ها ، مدیریت در سازمان ها
 
6- مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
مديريت دانش و اطلاعات، روش شناسی سيستم های اطلاعاتی و معماری فناوری اطلاعات، تجارت الکترونيکی و اقتصاد ديجيتالی، دولت و خدمات الکترونيکی، استراتژی الکترونيکی، مدل های کسب و کار الکترونيکی، ارزيابی آمادگی الکترونيکی و شکاف ديجيتالی، تجارت از طريق تلفن همراه، سلامت و بهداشت الکترونيک، مديريت تغيير و مهندسی فرآيندها، هوشمندی کسب و کار، بانکداری الکترونيک، راه حل های الکترونيکی سازمانی سيستم های برنامه ريزی منابع، مديريت ارتباط با مشتری الکترونيک، مديريت زنجيره تأمين الکترونيک، تدارکات الکترونيک، و ...، نوآوری و انتشار فناوری اطلاعات، همکاری و اتحادهای الکترونيک
 
7- مدیریت منابع انسانی
توسعه منابع انسانی، آموزش، جانشين پروری، سيستم های جبران خدمات، سيستم ارزشيابی مشاغل، سيستم های مديريت عملکرد کارکنان، ايمنی و بهداشت، روابط کار، انتخاب و جامعه پذيری، مديريت استراتژيک منابع انسانی، منابع انسانی الکترونيک، مديريت منابع انسانی در شرکت های هولدينگ، مديريت کارکنان دانشور، برنامه های نگهداشت دانشوران، نقش استراتژيک مديران منابع انسانی، طراحی سيستم های حقوق و دستمزد در شرايط سخت اقتصادی، حسابرسی و مميزی HRM
 
8- مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
استراتژي تکنولوژي، مديريت نوآوري، مديريت تحقيق و توسعه، سياس تگذاري تكنولوژي، انتقال تکنولوژي
 
9- مدیریت بازار
استراتژي بازار،تحقيقات بازار،بازاريابي بين المللي، بازاريابی خدمات،مديريت ارتباط بامشتريان،تبليغات،قيمت گذاري،کانالهای بازاريابی،مديريت برند
 
10 - اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
شناسايی مسايل اخلاقی در سازمان ها، ريشه های بروز مسايل اخلاقی، پيامدهای مشکلات اخلاقی در سازمان ها، روش های غن یسازی فرهنگ سازمانی از منظر اخلاق سازمانی، اخلاق حرفه ای، مديريت پيش گيرانه مسايل اخلاقی، تدوين و ترويج کدهای اخلاقی، مهارت های حل مسايل اخلاقی، مباني فلسفي سازمان و نظريه هاي سازماني، مباني فلسفي نظريه هاي مديريت، نقد و مقايسه مكاتب فلسفي سازمان و مديريت و مطالعات تطبيقي
 
11 - حاکمیت سازمانی و مسوولیت اجتماعی
نقش های هيئت مديره، نظام پاسخگويی، نظام حاکميت در سازمانها و شرکت های هولدينگ، فرآيندهای هيئت مديره، روابط بين شرکت مادر و شرکت های اقماری، اثربخشی هيئت مديره، تأثير عملکرد سازمان ها بر مسايل اجتماعی و زيست محيطی، نقش های اجتماعی سازمان ها، استمرار و رشد پايدار نظام هاي مديريتي
   
12 - کارآفرینی
کارآفرينی فردی، کارآفرينی سازمانی، کارآفرينی اجتماعی، کسب و کار جديد، کارآفرينی فناورانه، و کارآفرينی، هدايت و رهبری در کارآفرينی، راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان ها، موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني، چالش هاي موجود در توسعه سازمان هاي نوآور و كارآفرين

13-اقتصاد کسب و کار
اقتصاد بازرگانی ،  اقتصاد انرژی ، اقتصاد سنجی ، اقتصاد پولی ، اقتصاد کشاورزی کاربردی ، اقتصاد مدیریت کاربردی ، اقتصاد محیط زیست ، اقتصاد منابع ،اقتصاد شهری و روستایی ،  اقتصاد برنامه ریزی کاربردی ، اقتصاد بخش عمومی ، تجارت بین الملل

مهلت ارسال اصل مقالات :

 9شهریورماه 1394

مهلت ثبت نام :

 16 شهریورماه 1394


مهلت ارسال اصل مقالات فراخوان دوم :

 21 مهرماه 1394

مهلت ثبت نام فراخوان دوم :

 25 مهرماه 1394

وبسایت کنفرانس:

http://www.mseconf.com/fa/

اشتراک گذاری