بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران از پژوهشگاه ارتباطات

دکتر بهرامی معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران به همراه معاونین و مدیران آن سازمان از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازدید کردند.
 

به گزارش  مرکز روابط عمومی  و اطلاع رسانی وزارت  ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر بهرامی معاون  وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران به همراه معاونین و مدیران آن سازمان بنابر دعوت دکتر خوانساری جهت آشنایی با فعالیتهای پژوهشگاه و تبادل نظر در خصوص همکاریهای آتی،  از پژوهشگاه بازدید کردند.

بنا بر این گزارش در ابتدای جلسه مهندس قوامی فر سرپرست دفتر انتقال دانش فنی گزارشی از ساختار پژوهشی مرکز ارائه کرد .

در ادامه سمینار کوتاهی از پروژه‌های مرتبط با ارتباطات ماهواره ای و دستاوردهای آتی توسط مهندس محمدی رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات و مهندس پروند سرپرست گروه ارتباطات ماهواره ای ارائه شد.

 همچنین تبادل نظر در خصوص همکاری‌های آتی سازمان  فضایی ایران و پژوهشگاه صورت گرفت.

 در ادامه  دکتر بهرامی از آزمایشگاه‌های پژوهشکده فناوری ارتباطات و دستاوردهای فعالیتهای ماهواره ای پژوهشگاه بازدیدکرد.

 این بازدید ها می تواند به همکاری ها ی دوجانبه پژوهشی و تحقیقاتی میان سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه ارتباطات  منجرشود.

اخبار پژوهشگاه :

اشتراک گذاری