معرفی کتاب

کتاب "جمع سپاری پیشران کسب وکار نوین"

این کتاب به عنوان اولین کتاب مرجع در دانش جمع سپاری، حاوی مطالب علمی و نمونه‌های حرفه‌ای پیاده شده در فضای کسب وکار می‌باشد.

نویسندگان: مهدی کشتکار، میرسامان پیشوایی، امیرسالار محمدی

کنفرانس

 کنفرانس مدیریت و اقتصاد کسب و کار

اکنون نشست ها و کنفرانس های علمی و آکادمیک تجلی تلاش یک جامعه علمی برای برقراری ارتباط میان اعضای دانشگاهی و مدیران صنایع در جهت تبادل اندیشه و اشتراک دانش، ارائه یافته ها و نظریه های جدید و نهایتا کمک به رشد دانش و رسیدن به خرد جمعی است.

جایزه بزرگ اختراعات ایران

خانه تکنولوژی ایران با همکاری وزرات صنعت معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حمایت بیش از 30 دانشگاه و پژوهشگاه برتر کشور در راستای تجاری سازی و تولید دانش و ارزش گذاری به تحقیق و توسعه در سال 91 یک اقدام تحقیقاتی جهت ایجاد یک شیوه جدید حمایتی جهت تجاری سازی و فروش اختراعات نمود و در نهایت در شهریور ماه سال 1393 پروژه ( جایزه بزرگ  اختراعات ایران ) با رویکرد تجاری سازی اختراعات با حضور بیش از 40 نفر نخبگان ، فعالان و صاحب نظران عرصه تکنولوژی آغاز به کار نمود .

Pages