فراخوان جشنواره

یازدهمین جشنواره ملی ایده های برتر

جشنواره ایده­ های برتر یک رویداد غیرانتفاعی است که همزمان با هفته پژوهش و با هدف ترویج فرهنگ خلاقیت، نوآوری و شناسایی نوآوران با مشارکت گسترده ایده پردازان از سراسر کشور با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط پارک علم و فناوری یزد برگزار می­ گردد. قابل ذکر است مشارکت در این جشنواره مشمول هیچ گونه محدودیت سنی و علمی نبوده و کلیه ی ایده پردازان، مخترعان، اساتید و پژوهشگران میتوانند نسبت به ثبت ایده خود در این جشنواره اقدام نمایند.

Pages