برگزاری سمینار آموزشی

برگزاری سمینار آموزشی کارآفرینی اجتماعی و کسب و کار اجتماعی(پنجشنبه 17 دی)

 پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف  روز پنجشنبه (17 دیماه) ،از ساعت 9 تا 12 میزبان سمیناری آموزشی است تا بخشی از نتایج مطالعات تیم های تخصصی پژوهشی خود را با علاقه مندان به اشتراک بگذارد.

Pages