سمینار تجربه ناب

سمینار تجربه ناب رویدادی است به منظور انتقال تجارب کارآفرینان،آموزش مفاهیم کارآفرینی،معرفی الگوهای موفق و فرآیند شکل گیری کسب و کار های نوپا و تسهیل گران به دانشجویان و علاقه مندان جامعه که

روز دوشنبه ۱۹بهمن از ساعت ۱۶ الی ۱۹ در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی مکانیک و صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی واقع در خیابان پردیس برگزارمی شود

Pages