این تفاهم نامه در راستای تحقق اهداف مقرر در سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی علم و فناوری، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی مبنی بر تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری‌های جدید و هم سو با اهداف صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در توسعه همه‌جانبه فناوری های نوین ارتباطی درکشور و نظر به سوابق، تجارب و ظرفیت‌های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه فاوا، منعقد گردید. 

تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت هواپیمایی نفت ایران به منظور ارائه خدمات پژوهشی، تحقیقات و آزمایشگاهی در خصوص قطعات الکتریکی و الکترونیکی و سیستمهای اعم از نرم افزاری و سخت افزاری هواپیماهای فوکر 100 و فوکر 50 منعقد گردید.

تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت آموزش و تحقیقات و پژوهشگاه قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات به منظور توسعه همکاری علمی بین مراکز مختلف آموزشی، پژوهشی جهت بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی های متقابل به خصوص به منظور ارتقای جایگاه و کارآمدی حقوق فناوری اطلاعات و قضایی در کشور برای اجرای برنامه های مطالعاتی و پژوهشی و آموزشی مورد توافق طرفها منعقد گردید.

تفاهم نامه همکاری آموزشی-پژوهشی میان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، به منظور استفاده بهینه از تواناییهای علمی، پژوهشی، فناوری و آزمایشگاهی دانشگاه و پژوهشگاه و توسعه همکاریهای فی­مابین با هدف ایجاد و تقویت زمینه های نوآوری و شکوفایی و گسترش کاربردهای خدمات فاوا  با استفاده از ظرفیتهای موجود در دانشگاه و پژوهشگاه منعقد گردید.

تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی میان شرکت پست ج.ا.ا و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور همکاری طرفین در زمینه های علمی، آموزشی، تحقیقاتی و كاربردي به منظور بهبود و ارتقای فرآیندهای اجرایی پست با بهره گیری از فناوری های نوین منعقد گردید.

تفاهم نامه همکاری در حوزه صیانت فرهنگی-اجتماعی میان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت به منظور انجام فعالبتها و ارائه خدمات پژوهشی، مشاوره­ ای، نظارتی، ارزیابی و صدور گواهی فنی در حوزه صیانت فرهنگی اجتماعی منعقد گردید.

تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات و دانشکده کارآفرینی به منظور شناسايي و سنجش استعدادها در حوزه كارآفريني فاوا، تهيه محتوا و انتشار كتاب هاي مرتبط در حوزه كارآفريني فاوا، حمايت از برگزاري دوره هاي آموزشي درحوزه كارآفريني فاوا، حمايت از راه اندازي كسب و كارهاي جديد در حوزه فاوا، ارتقاء مهارت ها و شايستگي هاي كارآفريني فردي و سازماني در حوزه فاوا و ارتقاء خدمات مشاوره اي و پژوهشي در حوزه كارآفريني فاوا منعقد گردید.

تفاهم نامه همکاری در برگزاری جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری میان پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات و انجمن مدیریت فناوری ایران به منظور همکاری با کمیته های راهبري، علمي و توسعه و اجرايي و ارزيابي جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري، همکاری در تشکيل دبيرخانه بخش فاوای جايزه ملي در پژوهشگاه، مشارکت و همکاری در تدوین و بومی سازی مدل بلوغ مدیریت فناوری و نوآوری در بخش فاوا، مشارکت در تربیت، پرورش و ارتقاء ارزیابان بخش فاوا، مشارکت در اطلاع رسانی و ترغیب شرکتهای فعال بخش فاوا جهت شرکت در جایزه ملی منعقد گردید.

 

با عنایت به الطاف الهی و استعانت از ذات اقدس او، به‌منظور توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تفاهم نامه همکاری میان «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات»  و « پارک علم و فناوری دانشگاه تهران »  منعقد گردید.