دفتر انتقال فناوری و ارتباط با صنعت، از اردیبهشت ماه سال 1393، در جهت حمایت از دارایی های فکری و دستاوردهای نوین فناوری، شروع به فعالیت مجدد نمود. حفظ مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی و ارتقا سطح مشارکت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بومی سازی و نشر فاوا و تشویق پژوهشگران به ارائه دستاوردهای پژوهشی نو و مورد نیاز کشور در این حوزه از جمله اهداف اصلی این دفتر به شمار می­آید. تعامل با صنعت، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، فن بازارها، شتابدهنده ها، کریدورهای فناوری، مراکز نوآوری مستقر در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و مجموعه های کارآفرینی در حوزه فاوا و  ...  و در کنار آن آموزش، مشاوره و ارائه راهکارهای نوین انتقال فناوری و تجاری سازی (مانند ایجاد شرکت های انشعابی دانش بنیان) در زمره دیگر فعالیتهای این دفتر محسوب می شود.

 

الف : خدمات و فعالیتهای اجرایی دفتر

 1. حمایت از مالکيت فکري (IP)
 • تدوین و به روز رسانی آئین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعمل ها و مجوزهای مربوط به حقوق مالکیت فکری و مجازسازی مستندات و محصولات پژوهشگاه
 • رایزنی، هماهنگي و نظارت در خصوص ثبت اختراعات و اكتشافات در مراجع معتبر داخلي و خارجي و انجام اقدامات لازم براي ثبت و حفاظت از دارايي هاي فكري حاصل از دستاوردهای پژوهشی 
 • همکاری در برگزاري سمينارها و کارگاه های آموزشی تخصصی جهت فرهنگ سازی و آشنايي سازی پژوهشگران با حقوق و قوانين مالکيت فکري و ثبت اختراعات
 • پژوهش و دانش افزایی در حوزه هاي حقوق مالكيت فکری (IP) و مجازسازی مستندات
 1. انتقال فناوری و تجاری سازی
 • برنامه‌ریزی و اقدام جهت ترویج و تبلیغ محصولات پژوهشگاه، اخذ مجوزهای لازم برای محصولات و خدمات پژوهشگاه و زمینه‌سازی برای تجاری‌سازی موفق آن‌ها
 • آموزش، رایزنی و فرهنگ سازي در خصوص چگونگی تجاري سازی دستاوردهای پژوهشی
 • برقراری ارتباط با صنعت، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، فن بازارها، شتابدهنده ها، کریدورهای فناوری، مراکز نوآوری مستقر در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و مجموعه های کارآفرینی در حوزه فاوا در راستاي تجاري سازي دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه و انعقاد و پیگیری های تفاهم نامه ها و قراردادهای همکاری مشترک با آنها.
 • تعامل با پژوهشكده­ها، دفتر بازرسي، نظارت و ارزيابي عملکرد، معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی و نیز دفتر حقوقی، جهت كنترل و پيگيري مفاد و تعهدات قراردادهای انتقال فناوری و تجاری سازی.
 • شركت در رويدادهاي تخصصي داخلي و خارجي جهت ارائه توانمندي ها و دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه
 • پژوهش و دانش افزایی در حوزه هاي تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی، انتقال فناوري
 • پیگیری و اقدام جهت اخذ مجوزهای قانونی برای مرکز در فعالیتهای فناوری
 • آگاهی رسانی در خصوص اقلام محتوایی در برنامک پژوهشگاه

 

ب: توانمندی های کلیدی از منظر رایزنی

 1. رایزنی در مباحث مربوط به حقوق مالکیت فکری و حمایت از آن
 2. رایزنی در حوزه ارزشگذاری و قیمت گذاری فناوری و انتقال فناوری ( قراردادهای حق اامتیاز، سرمایه گذاری مشترک، خرید فناوری و ...)
 3. رایزنی در خصوص چگونگی تکمیل فرم های مربوط به ثبت اختراع و فرایندهای آن
 4. رایزنی در خصوص نحوه شکل دهی و تاسیس شرکتهای زایشی دانش بنیان
 5. رایزنی در خصوص رصد و شناسایی محورها و موضوعات پژوهشی مدون در موسسات تحقیقاتی معتبر بین المللی حوزه فاوا
 6. رایزنی در خصوص تدوین تفاهم نامه ها
 7. رایزنی در خصوص تدوین قراردادهای انتقال فناوری در نهادهای فاوا
 8. رایزنی در خصوص تدوین و طراحی مدل های کسب و کار حوزه فاوا
 9. رایزنی در خصوص تاسیس و توسعه شرکتهای نوپا و دانش بنیان حوزه فاوا، مراکز شتابدهی حوزه فاوا، مراکز رشد، پارکهای علم و فناوری، مراکز نوآوری و فن بازارهای حوزه فاوا