• 19 12 2016
 • پژوهشکده فناوری اطلاعات

توضیحات اولیه :

لوح فشرده: سند نقشه راه توسعه خدمات الكترونيكي در مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سال انتشار: تابستان 1395


 • 19 12 2016
 • پژوهشکده فناوری اطلاعات

توضیحات اولیه :

نام کتاب:  چارچوب سند نقشه راه فناوری ( مطالعه موردی نقشه راه خدمات الكترونيكي در مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته)

نویسندگان: دکتر نسرین دسترنج، مهندس محمود خراط، مهندس معصومه صادقی، مهندس سیده طاهره میر سعید قاضی، مهندس کلثوم عباسی، مریم قرایی، مهندس سوگل بابازاده

انتشارات: آوای قلم

سال انتشار: پاییز 1395

 


 • 24 08 2015
 • پژوهشکده فناوری اطلاعات

توضیحات اولیه :

نوسندگان: علی اصغر عمیدیان، علی اکبر جلالی، غلامرضا خاکسار، محمود خراط، محمد امین زارع، مهرداد ویسی، یداله قره داغی، سیده طاهره میرسعید قاضی، معصومه صادقی، نسرین دسترنج ممقانی، مریم قرایی، سوگل بابازاده خامنه، کلثوم عباسی شاهکوه

انتشارات : آوای قلم

سال انتشار: 1394


 • 15 08 2015
 • پژوهشکده فناوری اطلاعات

توضیحات اولیه :

دومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور، 1393


 • 15 08 2015
 • پژوهشکده فناوری اطلاعات

توضیحات اولیه :

یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران، 1389

پژوهشگر برتر: فرزاد  زرگری اصل


 • 15 08 2015
 • پژوهشکده فناوری اطلاعات

توضیحات اولیه :

دهمین جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزیده کشور، 1388

پژوهشگر شاخص: علیرضا یاری


 • 05 08 2015
 • پژوهشکده فناوری اطلاعات

توضیحات اولیه :

نویسنده:  عليرضا ياري، مصطفي كرمي، حسين هاشمي فشاركي                  

ناشر: آراد كتاب، با حمايت مركز تحقيقات مخابرات ايران

سال انتشار: 1388


 • 04 08 2015
 • پژوهشکده فناوری اطلاعات

توضیحات اولیه :

نويسنده: ژوهان زويدوگ

مترجم: معصوم فرديس، الهه سلطاني

ناشر: آراد كتاب با همكاري مركز تحقيقات مخابرات ايران

سال انتشار: 1388


 • 04 08 2015
 • پژوهشکده فناوری اطلاعات

توضیحات اولیه :

جمال خاني جزئي

ناشر: مركز تحقيقات مخابرات ايران و دبيرخانه دائمي همايش اخلاق و فناوري اطلاعات

سال انتشار: 1385


 • 03 08 2015
 • پژوهشکده فناوری اطلاعات

توضیحات اولیه :

نویسندگان: مصطفي خرم، رييس خان، عليرضا ياري، بابك معصوم پور، معصومه عظيم زاده، محمد رضا مير صراف

ناشر: داد و دانش با حمايت مركز تحقيقات مخابرات ايران

سال انتشار:1390

Pages