• 19 12 2016
 • پژوهشکده فناوری اطلاعات

توضیحات اولیه :

لوح فشرده: سند نقشه راه توسعه خدمات الكترونيكي در مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سال انتشار: تابستان 1395


 • 19 12 2016
 • پژوهشکده فناوری اطلاعات

توضیحات اولیه :

نام کتاب:  چارچوب سند نقشه راه فناوری ( مطالعه موردی نقشه راه خدمات الكترونيكي در مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته)

نویسندگان: دکتر نسرین دسترنج، مهندس محمود خراط، مهندس معصومه صادقی، مهندس سیده طاهره میر سعید قاضی، مهندس کلثوم عباسی، مریم قرایی، مهندس سوگل بابازاده

انتشارات: آوای قلم

سال انتشار: پاییز 1395

 


 • 10 09 2016
 • پژوهشکده فناوری ارتباطات

توضیحات اولیه :

 عنوان کتاب: مقدمه ای بر مقابله با اثرات تششعات فضایی و تداخل های الکترومغناطیسی در سیستمهای مخابراتی

نویسندگان: پدرام حاجی پور، لیلا محمدی

انتشارت: آراد کتاب

سال انتشار: 1394

 


 • 01 02 2016
 • پژوهشکده فناوری ارتباطات

توضیحات اولیه :

نویسندگان: علی محمد منتظری، محمد بُد

انتشارات: آراد کتاب


 • 01 02 2016
 • پژوهشکده فناوری ارتباطات

توضیحات اولیه :

نویسندگان: حسن یگانه، کتایون بمسیان، امیر حسن درویشان

انتشارات: آراد کتاب با حمایت پژوهشگاه ارتبااطات و فناوری اطلاعات


 • 24 08 2015
 • پژوهشکده فناوری اطلاعات

توضیحات اولیه :

نوسندگان: علی اصغر عمیدیان، علی اکبر جلالی، غلامرضا خاکسار، محمود خراط، محمد امین زارع، مهرداد ویسی، یداله قره داغی، سیده طاهره میرسعید قاضی، معصومه صادقی، نسرین دسترنج ممقانی، مریم قرایی، سوگل بابازاده خامنه، کلثوم عباسی شاهکوه

انتشارات : آوای قلم

سال انتشار: 1394


 • 09 08 2015
 • پژوهشکده امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات

توضیحات اولیه :

نویسنده : شویی یو

مترجم : دکتر احمد صلاحی

ناشر: سازمان فناوری اطلاعات

سال انتشار: 1394


 • 09 08 2015
 • پژوهشکده امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات

توضیحات اولیه :

نویسنده: ادوارد جی آمورو سو

مترجم: دکتر احمد صلاحی

ناشر: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

سال انتشار: 1392


 • 08 08 2015
 • پژوهشکده فناوری ارتباطات

توضیحات اولیه :

نویسندگان: رضا بحری، محمدرضا کشاورزی

ناشر: آراد کتاب  با حمایت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

سال انتشار: 1393


 • 05 08 2015
 • پژوهشکده فناوری اطلاعات

توضیحات اولیه :

نویسنده:  عليرضا ياري، مصطفي كرمي، حسين هاشمي فشاركي                  

ناشر: آراد كتاب، با حمايت مركز تحقيقات مخابرات ايران

سال انتشار: 1388

Pages