• 19 12 2016
  • پژوهشکده فناوری اطلاعات

توضیحات اولیه :

نام کتاب:  چارچوب سند نقشه راه فناوری ( مطالعه موردی نقشه راه خدمات الكترونيكي در مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته)

نویسندگان: دکتر نسرین دسترنج، مهندس محمود خراط، مهندس معصومه صادقی، مهندس سیده طاهره میر سعید قاضی، مهندس کلثوم عباسی، مریم قرایی، مهندس سوگل بابازاده

انتشارات: آوای قلم

سال انتشار: پاییز 1395